Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

Do pobrania:  Karta zgłoszenia  |  Wniosek


Nabór dzieci  do Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Lipskiego w Lewkowie
 na rok szkolny 2018/2019

Informacje dla Rodziców w sprawie naboru uczniów do klasy I


 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I biorą udział:
  - dzieci 7 letnie ( urodzone w roku 2011)
  - dzieci 6-letnie ( urodzone w roku 2012)
   
 2. Postępowanie rekrutacyjne na nowy rok szkolny 2018/2019 prowadzone będzie w terminach: od 01 marca 2018r. do 21 marca 2018r. do godz. 15:00
   
 3. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
   
 4. Druk zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej jest dostępny w sekretariacie Zespołu  Szkół w godzinach 8:00- 15:00 oraz na witrynie szkoły.
   
 5. Rodzice składają wypełniony druk zgłoszenia do Dyrektora Szkoły  w terminie: od 01 marca do 21 marca 2018  r. (w sekretariacie szkoły)

  W przypadku wyboru innej szkoły, obowiązkiem rodziców jest powiadomienie szkoły macierzystej (Szkoły Podstawowej  w Lewkowie), do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.
   
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.​
   
 7. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wypełniony wniosek do Dyrektora Szkoły w terminie: od od 01 marca
  do 21 marca  2018

   
 8. Druk wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej jest dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół  w godzinach 8:00- 15:00 oraz na witrynie szkoły.
   
 9. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę ustalone kryteria przyjęć uczniów spoza obwodu oraz ich wartość punktowa.
   
 10. Kryteria przyjęcia uczniów spoza obwodu, terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy ich składania oraz sposób przeliczania punktów określa Zarządzenie
  Nr 16/2018  Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  z dnia 22.01.2018r. oraz Uchwała Nr XIII/244/ 2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29.03.2017r.
   
 11. Terminy uzupełniające w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 marca do 27 marca 2018 r.

Rodzicu,
dostęp do e - dziennika będzie można uzyskać
dopiero po podaniu swojego adresu e-mail wychowawcy

Szkoła Podstawowa
im. Wojciecha Lipskiego

w Lewkowie

Gimnazjum
im. Zjednoczonej Europy
w Lewkowie

ul. Szkolna 6
63-410 Ostrów Wlkp.2

Tel. (62) 7350240
E - mail: splewkow@wp.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny