Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania pedagoga

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia. Zadania nauczyciela pedagoga szkolnego:

a)       dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły

b)       rozpoznawanie warunków życia  i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu nauczania i wychowania;

c)        opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

d)       udzielanie pomocy wychowawcom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

e)        udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;

f)        udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających  się w wyniku niepowodzeń szkolnych;

g)       udzielanie pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

h)       przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów;

i)        organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, wielodzietnych, mających trudności materialne, kalekimi chorym;

j)         współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

k)       współpraca z organizacjami młodzieżowymi i instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

l)        udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;

m)     dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom posiadającym szczególnie trudne warunki materialne;

n)       wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;

o)       wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej;

p)       prowadzenie następującej dokumentacji:

·          roczny plan pracy;

·          dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności;

·           ewidencję uczniów wymagającej szczególnej opieki wychowawczej;

r)        opracowanie i przygotowanie planów (programów):

s)         (przedstawienie projektów do zatwierdzenia radzie pedagogicznej)

·          profilaktyczny,

·          wychowawczy.

Rodzicu,
dostęp do e - dziennika będzie można uzyskać
dopiero po podaniu swojego adresu e-mail wychowawcy

Szkoła Podstawowa
im. Wojciecha Lipskiego

w Lewkowie

Gimnazjum
im. Zjednoczonej Europy
w Lewkowie

ul. Szkolna 6
63-410 Ostrów Wlkp.2

Tel. (62) 7350240
E - mail: splewkow@wp.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny