Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia szkoły

Historia Szkoły
Od 1838 do 1953 roku szkoła mieściła się w Lewkowie, w budynku położonym przy drodze do Kołątajewa i Czekanowa. Był to do lat 70-tych XX wieku budynek dwupiętrowy. Mieściły się w nim 2 sale lekcyjne i mieszkania nauczycieli. Budynek służył placówce pomimo wybudowania nowego, do roku 1997 kolejno jako: przedszkole, pracownia zajęć praktyczno-technicznych, oddziały „O”, klaso-pracownie klas I, mieszkania nauczycieli. Dzisiaj w budynku znajduje się wiejska świetlica i mieszkanie emerytowanego nauczyciela. Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła, oddano do użytku w 1953 roku. W tamtych latach był to bardzo komfortowo wyposażony budynek. Jako pierwszy we wsi był zelektryfikowany, skanalizowany, posiadał centralne ogrzewanie i szkolny radiowęzeł. W dwóch parterowych skrzydłach znajdowało się 6 sal lekcyjnych, zastępcza sala gimnastyczna, natryski, szatnie, kuchnia, jadalnia, pokój nauczycielski, kancelaria, sanitariaty. W środkowej, dwukondygnacyjnej części na piętrze mieściła się świetlica i harcówka. Duże okna budynku, podłogi wyłożone parkietem, przestronne i jasne sale lekcyjne tworzyły idealny klimat do nauki i zajęć pozalekcyjnych dla 130 uczniów tworzących 7 klas.
W latach 80-tych ze względu na dużą liczbę dzieci uczęszczających do szkoły, wystąpiły braki lokalowe. Świetlicę, harcówkę oraz jadalnię stopniowo przekształcano na sale lekcyjne. Zlikwidowano również natryski, które przystosowano na szatnie, w pomieszczeniu starej szatni, która okazała się za mała, urządzono bibliotekę szkolną. Tym sposobem szkoła zyskała 9 sal lekcyjnych, niestety pozbawiono dzieci stołówki, świetlicy i harcówki. W roku 1997, ze względu na zły stan techniczny „starej szkoły” oraz konieczność oddania budynku gminnego „Agronomówki” na rzecz Przedszkola, rozpoczęto rozbudowę szkoły.
Do prac inwestycyjnych nad rozbudową przystąpiono w czerwcu 1998 roku.
Budynek powiększono o 6 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, pomieszczenie na bibliotekę, kuchnię, stołówkę i pokój nauczycielski. Uroczystego poświęcenia nowego skrzydła dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Nikodem Lewandowicz 17 września 1999 roku. Zgodnie z ustawą o Reformie Systemu Oświaty z lutego 1999 roku, organ prowadzący utworzył nową sieć szkół. Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski powstały 4 nowe szkoły – gimnazja (Lewków, Lamki, Gorzyce Wielkie, Sobótka). Od roku szkolnego 1999-2000 w Lewkowie zaczęły działać w jednym budynku dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dyrektorem Gimnazjum została mgr Róża Siedlerska, kilku nauczycieli ze szkoły podstawowej dodatkowo podjęło pracę w gimnazjum. Dyrektorem Szkoły Podstawowej został mgr Jacek Piaskowski. Szkoła Podstawowa od lutego 1999 roku posiada nowoczesna pracownię komputerową. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej placówka nasza otrzymała 10 stanowisk komputerowych najnowszej generacji.
Dodatkową atrakcją w toku zajęć jest możliwość korzystania z Internetu. Uroczystego przecięcia wstęgi podczas otwarcia dokonał wójt Gminy Ostrów Wielkopolski. Warto dodać,
że nasza sala komputerowa to pierwsza tak wyposażona pracownia w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W rok szkolnym 2001-2002 rozpoczęły się przygotowania do nadania szkole podstawowej imienia w związku z zbliżającym się jubileuszem 50-lecia budynku szkolnego. Praca pedagogiczna, dydaktyczna oraz działania wychowawcze skierowane zostały na realizację projektu edukacyjnego, którego celem było wyłonienie kandydatury patrona szkoły.
Decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego z kwietnia 2002 r. przyjęto kandydaturę Wojciecha Lipskiego ( 1805-1855) jako patrona szkoły.
Uroczystość nadania imienia odbyła się dnia 17 stycznia 2003 roku dokładnie w 50 rocznicę oddania obecnego budynku szkolnego przy ulicy Szkolnej 6. Gościem uroczystości był min. Wojciech Lipski, praprawnuk patrona, który dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej na obelisku przed szkołą. Obchodom towarzyszyły liczne wystawy, msza święta, złożenie kwiatów pod grobowcem oraz część artystyczna zaprezentowana w pałacu Lipskich, gdzie mieszkał i działał patron szkoły. 1 września 2004 roku uruchomione zostały w naszej szkole zajęcia świetlicowe oraz dowozy uczniów autobusem szkolnym na trasie Lewków -Czekanów
Rok szkolny 2005/2006 rozpoczęliśmy w odnowionych salach lekcyjnych, gdzie w czasie wakacji wymienione zostały wszystkie okna. Inwestycja sfinansowana została przez organ prowadzący – Gminę Ostrów Wielkopolski.
W grudniu 2006 r., w bibliotece szkolnej powstało Centrum Multimedialne w ramach realizacji projektu unijnego. Pozyskaliśmy 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem. Pracownia służyć będzie uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności.
 W ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2006 zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Lewkowie sprzęt komputerowy i utworzono lokalną sieć dostępową. Projekt sfinansowany został w ramach dotacji celowej budżetu państwa i środków finansowych Gminy Ostrów Wielkopolski- „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej" - wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające stosowanie technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym i zarządzania szkołą na poziomie oddziału szkolnego. Dzięki udziałowi w programie e-szkoła nasza placówka wzbogaciła się o 18 przenośnych komputerów, 7 rzutników multimedialnych
i bezprzewodowe łącze z dostępem do Internetu. W sumie do szkoły trafił sprzęt wart ok. 130 tysięcy złotych. Program e-szkoła sfinansowany został w 75 proc. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i 25 proc. wsparcia finansowego ze strony organu prowadzącego. Uroczyste wręczenie sprzętu miało miejsce 20 listopada 2006 roku przez wójta Gminy Ostrów Zygmunta Glapę oraz inspektora Oświaty Kazimierza Kasprzaka.
 Dzięki sprzętowi zajęcia dydaktyczne odtąd stały się atrakcyjniejsze, bowiem podczas lekcji nauczyciele mogą korzystać z programów multimedialnych, pomocy naukowych
na nośnikach CD, DVD oraz z zasobów Internetu. Od roku 2008 wprowadzony został dziennik elektroniczny zamiast papierowego.
W październiku 2007 roku w Lewkowie oddano do użytku nowy budynek świetlicy wiejskiej przy Placu Floriana. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program artystyczny z tej okazji oraz wykonali prace plastyczne na temat: „Świetlica moich marzeń” na konkurs ogłoszony przez Radę Sołecką. Podczas uroczystości wystąpił chór szkolny. Sala wiejska powstała z inicjatywy mieszkańców, a jej wykończenie możliwe było dzięki uzyskaniu funduszy z Unii Europejskiej. Obiekt ten w pewnej mierze stanowi dla naszej szkoły dobrą bazę lokalową bowiem tutaj odbywają się min takie uroczystości jak Dzień Nauczyciela, Dzień Babci, Dzień Matki , pasowanie na ucznia itp. 13 lutego 2009 roku w ramach obchodów Dnia Patrona zorganizowano I Bieg Wojciecha, którego celem było nie tylko pokonanie specjalnie wyznaczonej trasy, ale także (i przede wszystkim) własnych barier i słabości.
Do udziału w biegu organizatorzy- dyrektor oraz nauczyciel w-f Jakub Mróz zaprosili nauczycieli, wychowawców i uczniów klas I-VI. Każdy biegacz otrzymał na zakończenie pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Bieg Wojciecha stał się od tego roku tradycją i nierozerwalnie organizowany jest corocznie z okazji Święta Szkoły. W miesiącach wakacyjnych 2009 roku zmienił się wygląd całego gmachu szkolnego. Wymienione zostało pokrycie dachu oraz ocieplono i otynkowano elewacje zewnętrzną. Nowy wizerunek spodobał
się uczniom i nauczycielom, a jasnozielony kolor doskonale prezentuje się na tle parku oraz drzewostanu wokół szkoły. Modernizacja budynku finansowana była przez organ prowadzący. W tym samym roku w grudniu nastąpiło również długo oczekiwane otwarcie sali gimnastycznej. Powstała ona na miejscu dotychczasowej zastępczej sali. Dzięki dobudowaniu hali do budynku szkolnego uzyskano łącznik, w którym mieszczą się szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze. Cały obiekt został pokryty ciekawą konstrukcją dachową wyposażoną w uchylne świetliki. Warto dodać, że hala posiada połączenie również z salami przedszkola, tak, aby dzieci mogły również korzystać z bazy sportowej ramach swoich zajęć. Otwarcia Sali dokonał wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk. W listopadzie 2010 roku społeczność uczniowska Gimnazjum Publicznego w Lewkowie uczestniczyła w uroczystym nadaniu szkole imienia Zjednoczonej Europy. Na placu przed głównym wejściem, stanął pamiątkowy obelisk, poświęcony podczas uroczystości przez proboszcza parafii ks. Bronisława Chorzępę. Odsłonięcia tablicy dokonał wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, przewodniczący Rady Gminy Piotr Śniegowski oraz dyrektor Gimnazjum Publicznego w Lewkowie Róża Siedlerska. W spotkaniu uczestniczyli min. Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu Kazimierz Kościelny, władze samorządowe Gminy Ostrów Wlkp., przedstawiciele Kuratorium Oświaty, radni gminni, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy Lewkowa. W roku 2011 władze Gminy Ostrów Wielkopolski podjęły decyzję o planowanych zmianach organizacyjnych w oświacie. Z uwagi na niż demograficzny oraz brak środków finansowych postanowiono utworzyć nową sieć szkół na terenie gminy. Utworzone zostały zespoły szkolno-przedszkolne, zespoły szkół podstawowych i gimnazjów a także zdecydowano, w kilku przypadkach, o przekazaniu szkół stowarzyszeniom. Tym samym od roku szkolnego 2012/13 w Lewkowie istnieje Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Lipskiego i Gimnazjum Publiczne im. Zjednoczonej Europy. W wyniku konkursu dyrektorem placówki został mgr Jacek Piaskowski. Po zmianach w organizacji szkół w Gminie Ostrów Wielkopolski od 1 września 2012 r. filia Szkoły Podstawowej w Lewkowie tworzy oddział Zamiejscowy Zespołu Szkół w Lewkowie. Do 01.09.2012 roku kierownikiem filii była
mgr Irena Jędryszczak. W sierpniu 2012 roku w Lewkowie oddano do użytku długo oczekiwane przez mieszkańców przedszkole. Budynek został wkomponowany w istniejący
już kompleks szkolny i połączony z szkolną salą gimnastyczną. Przedszkole posiada 4 sale lekcyjne wyposażone w zaplecze socjalne i sanitariaty. Funkcjonalnie zaprojektowane zostało zejście z każdej sali na taras i dalej na plac zabaw. Całość inwestycji sfinansowana została z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Wraz z kolejną reformą oświaty – wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-cio letnich zaistniała potrzeba modernizacji oraz przystosowania pomieszczeń lekcyjnych dla uczniów najmłodszych. W naszej placówce przystąpiono do remontów i wyposażenia w odpowiedni sprzęt jednej z sal lekcyjnych już w 2013 roku. Dzięki środkom finansowym z Rady Rodziców dotychczasową tzw. małą salkę gimnastyczną, przystosowano dla potrzeb najmłodszych uczniów. W kolejnym roku szkolnym 2015/16 powstał przy szkole plac zabaw dla uczniów klas I-III sfinansowany przez organ prowadzący. Modernizacji wymagało również ogrzewanie całego budynku szkolnego, w związku z powyższym organ prowadzący podjął decyzję o wymianie kotła węglowego na gazowy. Prace remontowe miały miejsce na przełomie września i października 2015 roku.
Od roku szkolnego 2016-2017 sześciolatki nie muszą rozpoczynać nauki w szkole.
Rok szkolny 2017-2018 to kolejne zmiany w oświacie. Zespół Szkół w wyniku kolejnej reformy przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojciecha Lipskiego do 2019 roku z klasami gimnazjalnymi. W lipcu i sierpniu 2017 roku szkoła przechodzi kolejny remont najstarsze korytarze ( z 1953r.) są zmodernizowane położono nowe tynki a podłogę pokryto wykładziną zmieniono oświetlenie na lampy typu LED z generatorem ruchu i czujnikami natężenia światła.  Z inicjatywy Rady Rodziców zmienił się także wystrój stołówki szkolnej. Stołówkę odmalowano oraz zakupiono nowe meble.

Rodzicu,
dostęp do e - dziennika będzie można uzyskać
dopiero po podaniu swojego adresu e-mail wychowawcy

Szkoła Podstawowa
im. Wojciecha Lipskiego

w Lewkowie

Gimnazjum
im. Zjednoczonej Europy
w Lewkowie

ul. Szkolna 6
63-410 Ostrów Wlkp.2

Tel. (62) 7350240
E - mail: splewkow@wp.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny